(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u een overeenkomst wilt herroepen)

 • Aan: Flobberdewotsky
  Pieter de Hooghstraat 16
  5212 BS Den Bosch
  info@flobberdewotsky.nl

 • Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroep/herroepen*

 • Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

 • [Naam consumenten(en)/opdrachtgever]

 • [Adres consument(en)/opdrachtgever]

 • [Handtekening consument(en)/opdrachtgever] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.